اثر تشعشع حرارتی روی مسنوجات

حساسیت انواع مختلف منسوجات در مقابل تشعشع حرارتی فرق می‌کند. موادی که بدون ذوب شدن تجزیه می‌شوند (مانند پنبه ، پشم و غیره) از اجسامی که در اثر جذب حرارت ذوب یا نرم می‌شوند (مانند نایلون و کلیه فیبرهای مصنوعی) حفاظت بیشتری عرضه می‌دارند. نایلون نسبتا به آسانی ذوب می‌شود، در حالیکه اکثر پارچه‌ها می‌سوزند.

برای دیدن ادامه مطلب بروی تیتر کلیک کنید.

 پشم در مقابل تشعشع حرارتی خیلی مقاوم است و نمی‌سوزد، بلکه در برابر حرارت زیاد به ذغال تبدیل می‌شود. منسوجاتی که از مخلوط پنبه و نایلون درست شده باشند مقاومتشان کمتر از منسوجات معمولی است. برای ایجاد خسارت معینی عناصری که وزن سبک دارند احتیاج به حرارت کمتری دارند تا عناصر سنگین، پارچه‌های لباسی که ذوب می‌شوند سبب سوختگی بعدی پوست بدن می‌شوند. 

اثر تشعشع حرارتی روی لاستیک

لاستیک از هر نوع که باشد مقاومت حرارتی بسیار خوبی در برابر تشعشع حرارتی دارد، ولی در درجه حرارتهای زیاد گداخته می‌شوند. ولی آنهایی که روکش نازک دارند به شدت ذغال می‌شوند.

اثر تشعشع حرارتی روی پلاستیک

پلاستیکهای مختلف مقاومتشان بطور قابل ملاحظه در برابر تشعشع حرارتی فرق می‌کند، لیکن عموماً به اندازه لاستیک مقاومت ندارند. عامل رنگ در پلاستیکها نقش مهمی دارد، رنگهای تیره حساستر از رنگهای روشن هستند. پلاستیک ممکن است بسوزد، ذوب شود، روی آن دانه دانه شود، طاول بزند، گداخته شود، رنگ آن از بین برود و یا پیچ و تاب بردارد، مقدار حرارت لازم برای ایجاد خسارت قابل ملاحظه 12 تا 24 کالری بر سانتیمتر مربع است.

اثر تشعشع حرارتی روی چوب

چوب در برابر تشعشع حرارتی تبدیل به ذغال می‌شود، عمق ذغال ایجاد شده روی چوب متناسب با مقدار تشعشع جذب شده می‌باشد. درجه ذغال شدن به سطح صاف یا ناهموار چوب بستگی ندارد، چوب فشرده سخت در مقابل تشعشع حرارتی از چوب معمولی حساستر است. لیکن عمق سوختگی آن مخصوصا در حرارتهای زیاد ، کم است. چوبهای پوسیده در اثر تشعشع حرارتی بسادگی مشتعل می‌شوند. چوبهای تیره رنگ سریعتر ذغال می‌شوند، در حالی که چوبهایی که به آنها رنگ روشن زده شده و آنها را زیاد جلا داده‌اند، حفاظت قابل ملاحظه‌ای بوجود می‌آورند. در مسافتهایی که درجه حرارت به قدر کافی زیاد است حجیم و تو پر ممکن است، بطور موقت شعله‌ور شوند. لیکن احتمال سوختن مداوم آن کم است، ولی همین شعله زود گذر ممکن است باعث شعله ور شدن عناصر مجاور که مستقیماً تشعشع حرارتی جذب نمی‌کنند، گردد.

اثر تشعشع حرارتی روی رنگ

رنگها در مقابل تشعشع حرارتی نسبتاً مقاومت زیادی دارند و حرارتی در حدود 16 کالری بر سانتیمتر مربع و بیشتر لازم است تا بر آنها تأثیر کند. بنابراین رنگها در مقابل تشعشع حرارتی حفاظت خوبی بوجود می‌آورند. رنگ آلومنیومی در مقابل تشعشع حرارتی از رنگ سبز مقاومتر است.

اثر تشعشع حرارتی روی مواد بسته بندی شده

بسته‌هایی که بوسیله چند لایه (بطوری که بین هر لایه ورقه نازکی از هوا وجود داشته باشد) بسته بندی شده‌اند بهترین حفاظت را در برابر تشعشعات حرارتی بوجود می‌آورند. مانند ساکهایی که از چند لایه کاغذ ساخته شده‌اند و یا جعبه‌های مقوایی ، تخته‌های چین دار ، کاغذهای ساختمانی و غیره تجربه نشان داده است که لایه‌های خارجی بسته بندیها در اثر جذب تشعشع حرارتی غالباً به کلی از بین می‌رود، لیکن لایه‌های درونی آسیب زیادی نمی‌بینند. برای محافظت کاغذ از خسارت حاصل روکش فلزی دارای ارزش زیادی است.