یکی از مواردی که هر روزه عده ای از کارشناسان تاسیسات با آن مواجه می باشند انتخاب نازل برای مشعلهای گازوئیل سوز می باشد. (بخصوص با مباحثی که در حال حاضر در مورد بهینه سازی مصرف سوخت رایج گردیده است.) در این رابطه باید سه عامل زیر مورد توجه قرار گیرند.

DOWNLOAD

۱.از لینک زیر وارد سایت HAYPERUPLOAD

۲.پس از ۳۰ ثانیه قسمت (click here for DOWNLOAD)را کلیک کنید

 ۳.سپس از پنجره باز شده SAVE راکلیک کنید.