ارسالی توسط: آقای مهندس دهجوری

لازم به توضیح است که این مطالب توسط نمایندگی شرکت فستو در مشهد ارائه گردیده است و شامل مطالب زیر می‌باشد:

-تعاریف اولیه پنوماتیک

-فرمولهای اساسی

-نماد ها

-شیر ها

-سیلندر ها و....

DOWNLOAD FILE

 ۱.از لینک فوق وارد سایت HAYPERUPLOAD

۲.پس از ۳۰ ثانیه قسمت (click here for DOWNLOAD)را کلیک کنید

 ۳.سپس از پنجره باز شده SAVE راکلیک کنید.