این عنوان مربوط به پروژه پایان نامه آقایان مهندس گل محمدی و نوروزی می‌باشد. 

هدف ازطراحی این نرم افزار کمک به سیستم آموزشی و آشنایی به انواع عیوب احتمالی ایجاد شده در مشعل و رفع عیب آن برای دانشجویان و استادان مرتبط با این رشته با صرف هزینه و وقت کمتر و همچنین استفاده از نکات ریز و کلیدی از قبیل :درجه های مربوط به ایرپرشرسوئیچ، گازپرشرسوئیچ، دریچه هوا ،آکوستات و همچنین آشنایی با شعله های مربوط به انواع نسبت سوخت و هوا در طراحی این نرم افزار از اهداف این پروژه می باشد.برای آشنایی شما powerpoint توضیحات تکمیلی را در ۴ قسمت میتوانید به طریق ذیل دریافت کنید:

DOWNLOAD

BURNER1‌

BURNER2

BURNER3

BURNER4

۱.از لینکهای فوق وارد سایت HAYPERUPLOAD

۲.پس از ۳۰ ثانیه قسمت (click here for DOWNLOAD)را کلیک کنید

 ۳.سپس از پنجره باز شده SAVE راکلیک کنید.