بی شک تایید و اطمینان از صحت انجام امور فنی نیاز به یک مرجع معتبر دارد لذا در این وبلاگ منویی جهت ارائه پاره ای از استاندارد های تاسیسات ارائه گردیده است .می‌توانید موارد مورد نیاز خود را اعلام نمایید تا در این منو قرار گیرد در غیر اینصورت می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.isiri.org/asp/est/IranSTDFormtest3.asp