مطلب از خانم مهندس شاه حسینی

چگونه از ایجاد برفکهای نامطلوب جلوگیری کنیم؟

کویلهای سرمایی هوایی در بسیاری از کاربردهای برودتی دچار برفک زدگی میشوند و باید آنها را در فاصله های زمانی معین ، برفک گیری کرد.برفکهای نامطلوب معمولا، برفک های پنبه مانند با چگالی پایین هستند که به سرعت جریان هوای کویل را مسدود کرده و عملکرد کویل را به میزان قابل توجهی می کاهند. در این مقاله  شرایط طراحی و عملکردی را که از ایجاد برفک های نامطلوب جلوگیری مینماید شرح داده و همچنین روشهای کمی ، برای پیش بینی تشکیل برفک نامطلوب ، ارائه گردیده اند.

اگر یک تاسیسات برودتی در دمای صفر درجه سانتیگراد یا نزدیکی آن عمل کند، برفک بر روی کویلهای خنک کننده هوا تشکیل خواهد شد. پس باید برفک زدایی کویلها در فواصل زمانی معین انجام گیرد تا کارکرد موثر و پر بازده در سامانه برودتی حفظ شود . روشن است هر گونه تشکیل برفک امری نامطلوب است ، اما بسیار سخت است که بتوان به کلی از بروز این امر جلوگیری نمود . با این وجود ، در برخی تاسیسات میتوان بعضی از شرایط زیر را مشاهده نمود:

* کویلها تقریبا بلافاصله بعد از برفک گیری دوباره برفک می زنند ودر اغلب موارد کویلها عملا

پوشیده از برفک هستند.

* کل فضای تحت تبرید بصورت "مه آلود " در می آید .

* اضافه شدن گرمای محسوس ( مثلا وجود گرمکن های هوا در بالای درهای ورودی ) در کمال شگفتی میتواند باعث پایین آمدن دما در فضای تحت تبرید شود.

* پایین آوردن نقطه تنظیم فشار مکش مبرد برای پایین آوردن دمای هوا ، به طور غیر منتظره ای باعث بالا رفتن دما میشود.( یا بر عکس ، افزایش فشار مکش مبرد باعث پایین آمدن دمای هوا میشود.)

اگر هر یک از موارد فوق در تاسیسات به چشم خورد، به احتمال قوی مشکل "برفک نامطلوب" در سامانه وجود دارد.در این مقاله سعی داریم ماهیت برفک نامطلوب ، علت بروز آن و همچنین روشهای جلوگیری از پیدایش این مشکل را توضیح دهیم.

 

 

-برفک نامطلوب چیست؟

-برفک نامطلوب چه زمانی ایجاد میشود؟

در موارد زیر برفک نامطلوب میگردد:

-چگونه از تشکیل برفک نامطلوب جلوگیری کنیم؟

برای این امر 2 روش وجود دارد:

-مورد پژوهی ها

-برفک زدن سریع در کویل

-شرایطی که پایین آوردن دمای تبخیر باعث افزایش دمای هوا میگردد