روشهای اتصال لوله های پلی اتیلن تک جداره         (بر گرفته از سایت alaco)

لوله ها و اتصالات تک جداره به روش های زیر به یکدیگر متصل می شوند


1- جوشکاری لب به لب 

2 - جوشکاری الکتروفیوژن  

3- استفاده از اتصالات پیچی    

4 استفاده از رینگ و فلنج      

 

انتخاب روش اتصال ، بستگی به کاربرد خط لوله ، نیازمندیها و امکانات موجود دارد .

از اتصال الکتروفیوژن معمولاً در شبکه های توزیع گاز و از اتصالات جوش لب به لب و اتصالات پیچی و جوشی پلی اتیلنی ، در خطوط آب و فاضلاب و شبکه توزیع آنها استفاده می شود . اتصالات پیچی به راحتی و سریعاً باز و بسته شده و هیچگونه آسیبی به لوله وارد نمی کنند و از این ویژگی برخوردارند که در برابر مواد شیمیائی کاملاً مقاوم می باشند .

در اتصالات جوشی ، کیفیت جوشی و بازده آن بستگی به مهارت و توانائی جوشکار ، تناسب و کارایی مناسب دستگاه جوش و تجهیزات مربوطه و میزان رعایت اصول و قوانین جوشکاری دارد .

با توجه به دامنه وسیع کاربرد اتصال جوش لب به لب در لوله های پلی اتیلن تک جداره و استحکام و قابلیت های بسیار ممتاز این نوع اتصال ، در ذیل به شرح مختصری از آن می پردازیم .

* جوشکاری به روش لب به لب با صفحه داغ ( butt fusion )

این نوع جوشکاری ، طی مراحل زیر انجام می شود :

- ابتدا لوله در دو فک دستگاه جوش (ثابت و متحرک) گذاشته می شود و پس از تنظیمات لازم ، قالب ها بسته می شوند .

- صفحه قیچی مابین دو لوله قرار می گیرد و لبه لوله ها را کاملاً صاف و تمیز می نماید و پس از آن برداشته می شود .

- صفحه داغ را که دمای ان به حد مجاز رسیده است (210-220 درجه سانتیگراد) مابین لوله قرارداده و دو سر لوله ها به آن چسبانده می شوند و فشار طبق دستور عمل های دستگاه جوش ، بالا برده می شود تا در محل تماس لوله ها با صفحه داغ ؛ برآمدگی مدور و یکنواختی با اندازه معین ایجاد گردد .

- در ادامه مرحه فوق ، از میزان فشار کاسته می شود و لایه های داخلی در محل اتصال کاملاً ذوب می گردند .

- قسمت متحرک دستگاه جوش ، به عقب رانده شده و صفحه داغ بصورتی جدا می شود که هیچ آسیبی به سطوح ذوب شده وارد نیاید .

- دو سر لوله ، به سرعت به همدیگر چسبانده شده و فشار بتدریج ، افزایش یافته و تا خنک شدن محل جوش ، ثابت نگاه داشته می شود .

- مدت زمان خنک شدن در مرحله فوق ، بستگی به ضخامت لوله ها دارد . در طی این زمان ، محل اتصال نباید تحت تنش یا فشار غیر مجاز قرار بگیرد .

- لبه جوش در محل اتصال باید بصورت یک برآمدگی دو تکه باشد . تشکیل این برآمدگی ، نشان دهنده آن است که جوشکاری بصورت یکنواخت انجام شده است .

نمونه دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن